Home / Demonstratieproject

DEMONSTRATIEPROJECT

Dit Demonstratieproject wil varkenshouders inzage geven in de kwaliteit van hun vleesvarkens. Of beter gezegd: in de werkwijze en criteria die meer en meer slachthuizen hanteren om kwaliteit te kwantificeren. En hiertoe worden beschikbare data, die ieder op zich quasi betekenisloos zijn voor een individuele varkenshouder, verwerkt tot uiterst relevante managementinformatie.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)