Home / wat is VPOV

WAT IS VPOV

VPOV cvba werd per 31 augustus 2016 door Minister Schauvliege erkend als “producentenorganisatie” (PO). Hiermee voldoet VPOV cvba aan de erkenningsvoorwaarden vastgelegd in de Europese Verordening 1308/2013.

Vanuit die context kan VPOV genieten van een aantal uitzonderingen op de mededingingswetgeving. Op die manier probeert het Europese landbouwbeleid de positie van de individuele producent op de markt te versterken.

VPOV poogt uitvoering te geven aan deze doelstelling door haar leden correct te informeren over de markt: de geldende prijzen, toeslagen of kortingen en vooruitzichten. Ook organiseert VPOV voor diverse grondstoffen en producten benchmarks, waardoor de individuele producenten hun positie kunnen bepalen én eventueel heronderhandelen.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)