Home / lid worden van VPOV

LID WORDEN?

De jaarlijkse bijdrage bedraagt €200 per jaar of €17 per maand.

(gemiddeld aantal varkens op jaarbasis)

De inschrijver verklaart door het betalen van zijn bijdrage lid te worden van de Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders (VPOV) en akkoord te gaan met het intern Reglement van VPOV. Tevens verklaart het lid op moment van toetreding tot de VPOV géén lid te zijn bij enig andere Producenten Organisatie voor de productgroep varkens. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging kan te allen tijde plaatsvinden met een opzegtermijn van 1 maand.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)