Home / leden vertellen...

Leden vertellen...

Filip & Els Bonte-Vermeulen - 22/02/2018

VPOV betekent voor ons dat we objectieve informatie, die niet gebonden is aan de leveranciers, wekelijks binnenkrijgen. De prijzen van de vleesvarkens volgen we op en dit verstevigt onze onderhandelingspositie. Vroeger geloofden we alles nu komen we in onze kracht en worden kritischer. We kijken naar de informatie van de grondstoffen maar dit lijkt ons complex. We hebben al één grondstoffen vergadering achter de rug en gaan zeker nog naar een volgende info vergadering. We willen onze kennishonger stillen en VPOV helpt ons hierbij. Daarnaast krijgen we door onze werkelijke facturen in te sturen zeer interessante feedback van VPOV, die ons helpt bij onze bedrijfsvoering. Voor wat betreft stookolie veronderstelden we dat we goed zaten bij onze leverancier. Sinds de laatste bestelling hebben we toch nog een scherpere prijs kunnen bedingen. VPOV heeft ons hierbij gecoacht en dit heeft ons gesterkt. Nu kopen we met een gerust gevoel. Vóór de prijsvergelijking van de slachtzeugen met onze collega’s, hadden we de indruk dat we te laag zaten. We zaten echter gemiddeld goed. Toch zijn we het gesprek met onze handelaar aangegaan, en hebben ons ook daar kunnen verbeteren. De groeiende openheid van de leden genereert volgens ons een beter bedrijfsresultaat. Laat VPOV maar openbloeien. Voor ons kan VPOV in de toekomst nog interessanter worden als de benchmarking meer en meer inzichten tot bij de leden brengt.

VPOV gaat poëtisch - 22/02/2018

Philippe Beliën is geen VPOV-lid, maar is wel vanop de eerste rij betrokken bij het reilen en zeilen van VPOV. Vanuit zijn betrokkenheid bij het X100-project heeft hij talloze (goede) contacten in de ganse varkensketen. Hij is dan ook voor VPOV de ideale procesbegeleider. Op een blauwe maandag in april 2017 kroop Philippe in zijn pen en maakte hij volgende gedicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De mestvork was al lang niet meer / de beer vloeide vanzelf de put in / met het mest kelderde ook de prijzen // de boer ruilde zijn stal voor / een sjieke computer. Het aanraakscherm / maakte berekend van voeder meer spiering // het scherm vroeg naar data / die waren er niet / want de boer, die wist het niet // zo zocht hij met vrienden / een tafel en stoel, een volle pot koffie / en stichtte een kring // die kring werd een wapen, geen moord / noch complot. Het haalde fair en / rechtvaardig de boer uit zijn strop // zo kwam het dat varkens en boeren / weer slim gingen wezen. Geen kip / zonder kop, maar boter bij de vis // en de VPOV, ze leefde / open en blij / de boer was weer vrij

Karl Maes - 22/02/2018

Eindelijk heb ik nu juiste objectieve informatie over marktprijzen ed. die op dezelfde manier verwerkt zijn en die voor mij duidelijk zijn om mee aan de slag te gaan. Ik gebruik deze gegevens om mijn onderhandelingspositie te verbeteren tov mijn leveranciers en afnemers en dit brengt me geld op! De grondstoffenmarkt blijft voor mij een complexe materie, die ik verder wil uitdiepen door naar de infovergaderingen van VPOV te gaan! Het VPOV-lidmaatschap heeft me al geld opgebracht door mij met collega’s te vergelijken. Daardoor slaagde ik er meteen in om mijn toeslag voor mijn vleesvarkens met 1 ct per kg te doen stijgen. De vergelijking met de prijzen voor de slachtzeugen van mijn collega’s en de marktnotering heeft me doen inzien dat ik met te hoge slachtkosten zit, zoals transport, kuiskosten,… en dat mijn zeugen soms onderbetaald worden. Met deze achtergrond informatie ben ik het gesprek met mijn handelaar aangegaan. Ik had me tot doel gesteld om 3euro/zeug te winnen. Gevolg van de onderhandeling: transportkosten werden geschrapt, reeds 500 euro/ jaar uitgespaard, al 2/3de van mijn doel bereikt. Maar ik ben zeker dat er nog meer inzit …

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)